Hållbarhet är något som sker här

Vi har kommit till en punkt där vi behöver förändra vårt sätt att leva. Vår livsstil måste bli mer hållbar och mindre sårbar, därför finns Hållbarhetsinitiativet och vi är oroade inför det som sker. Jordens resurser är begränsade och de olika kretslopp som finns i naturen måste vara i balans. Idag är det inte så. Inte ens i Sverige.

Hållbarhetsinitiativet är ett nätverk, vars deltagare har djup kunskap, bred erfarenhet, tänker i nya banor och vilja att gå från ord till handling. Materialet på den här webbsajten handlar om de saker som vi menar behöver lyftas fram.
Här finner du en läshänvisning.

Vi söker samarbetspartners för kunskapsspridning och konkreta steg för en mer hållbar tillvaro. Vi ser vår roll som pådrivande och har hållbarhet som utgångspunkt, och klimatfrågorna är ett av flera olika perspektiv.


En kort inledning
Vi har överutnyttjat och skapat obalans, vilket bland annat bidragit till klimatförändringar, vattenbrist och obrukbar mark. Effekter som skapar brist och problem i människors vardag och som i värsta fall leder till konflikter, krig och flyktingsströmmar.

Eftersom både tiden och de resurser vi har för att genomföra nödvändiga förändringar är begränsade, så blir det extra viktigt att ha rätt mål, rätt strategier samt vara rätt organiserade. Här vill vi bidra aktivt.

Vi väljer
hållbarhet framför ett klimatperspektiv, eftersom det är vi människor som har skapat en mängd obalanser på planeten. Klimatförändringarna är en effekt av obalanserna, andra effekter är till exempel vattenbrist, döda vatten och död mark. Ett samhälle - eller en mänsklighet - som lever hållbart har inte de problemen.

I Sverige är vi relativt sett duktiga på hållbarhetsfrågor. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka, tvärtom. Vi behöver se till så att
de åtgärder som sker, faktiskt leder till ökad hållbarhet, och inte tvärtom. Inte minst behöver vi i grunden förändra vårt sätt att tänka och att se på tillvaron inför framtiden.
Utmaningen är större än du tror - men det måste gå!Det finns en stor förbättringspotential - och den vill vi minska.
Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.