Vi har bara en planet – verkligheten gäller.
Det är komplext och hänger samman.
Minst ett 100-årigt perspektiv.
Hållbarhet börjar hos den enskilde.
Hållbarhetsinitiativet har analyser och förslag.
För att vi bryr oss!
Hållbarhetsinitiativet:
  • ett fristående nätverk för hållbar samhällsförändring
  • beskriver förutsättningarna och har analyser
  • har långsiktiga och konkreta förslag

Börja här!

Vilket är ditt perspektiv? Hitta rätt!

• Börja med att titta i vår LäsManual för att lättare kunna hitta i materialet.

Välkommen till ett gediget material, med förutsättningar, analyser och konkreta förslag. Vi vill i kunna få genomföra våra förslag till förändring och öka kunskapen hos beslutsfattare, press och opinionsbildare. Materialet vänder alltså till den som antagligen redan har viss förkunskap och vill fördjupa, bredda samt ta del av konkreta förslag till förändring. Hållbarhet omfattar det mesta av det människan gör vilket innebär en mängd olika ämnesområden. Nedan har vi skapat ”ingångar” som är anpassade ur några utvalda perspektiv.

• Klicka dig vidare nedan till ”din” ingång!
Förutsättningar, analyser och verktyg för bättre överblick och beslutsunderlag.
Förutsättningar, analyser och bakgrund för en bättre utgångspunkt.
Konkreta och hållbara engagemang i samhällsutvecklingen.
Bredda och fördjupa din hållbarhetskunskap.
Delta för att utveckla samhället till att bli mera hållbart
Läs vår LäsManual för att lättare kunna hitta det du söker.