Framtidens utmaningar är omfattande

Våra huvudrubriker

Våra analyser

Vi kan konstatera att vi inte längre kan överutnyttja jordens resurser, eftersom de helt enkelt tar slut och det finns naturliga begränsningar för allt – vi har bara en planet.

Redan idag står vi inför en energikris i många länder. Dels beror det på att fossila bränslen som gas och olja används som maktmedel, och dels beror det på att även om de inte tar slut omedelbart kan vi inte utnyttja dem i samma takt som tidigare.

Detta innebär att vi inte kan bygga tekniska system som är beroende av dessa ändliga resurser. Allt från fordon, vindkraftverk, kärnkraftsanläggningar till omställningen av olika processindustrier och utvinning av nya råvaror bidrar till att förbruka de återstående resurserna, inklusive de som vi hoppas kunna utvinna från skogar och mark. Dessutom kan marken, skogen och haven inte producera obegränsade mängder.

Idag och i framtiden är vattenbrist och ökande temperaturer påverkande faktorer som tvingar människor att flytta. Detta påverkar också jordbruket och pålitligheten hos utsäde, växtnäring och vatten, vilket leder till livsmedelsbrist.

Vi kommer inte heller kunna bygga oss ur dessa problem. Självklart kan vi inte fortsätta bygga oändliga mängder vägar och infrastruktur eller byggnader i obegränsad omfattning. Dessutom kommer kalken snart att ta slut om vi fortsätter att använda cement och betong. Precis som allt annat har cement och betong en begränsad livslängd. Samtidigt står vi inför utmaningen att på nya sätt lösa samhällsfunktioner som vård, utbildning och gemensamma institutioner som polis, rättsväsende, försvar och teknisk infrastruktur.

Det kommer att kräva nya ekonomiska, finansiella och socioekonomiska lösningar. Lagstiftning, regelverk, beskattning och den offentliga sektorns roll kommer att vara variabler i denna nya verklighet.
Acceptera

Vi måste anpassa oss till verkligheten och acceptera de förutsättningar vi har. Det innebär att vi t ex inte längre kan fortsätta att bygga felaktigt med cement och betong, eftersom kalken som behövs både för byggmaterial och jordbruket snart är slut. Vi kan inte heller investera stora summor i infrastrukturer och system som vi varken kan upprätthålla ekonomiskt eller resursmässigt i framtiden.

Det finansiella systemet bygger till stor del på säkerheter som jord, skog, fastigheter och industriella tillgångar. Om värdet på förfallande fastigheter minskar, de obrukbara markområdena ökar, särskilt i USA, och industrier inte kan få tillgång till råvaror eller inte kan producera robusta produkter som kan underhållas, kommer det sannolikt att påverka ekonomin negativt. Vi behöver bygga ett nytt ekonomiskt system som tar hänsyn till jordens balans och premierar hållbart brukande av sjöar och vattendrag.

Allt som idag finansieras genom skatter måste granskas för att se om det kan vara hållbart i framtiden. Den administrativa överbyggnaden som nu finansieras genom beskattning måste minska. Det politiska systemet har en viktig roll att spela genom att förstå och anpassa sig till de förutsättningar vi kommer att möta de kommande hundra åren. Vi kan inte fortsätta spendera mer och framför allt inte fortsätta att göra fel. Det kräver utveckling av ett nytt finansiellt system som tar hänsyn till både privata företag och det globala perspektivet inom en resurseffektiv modell där konkreta åtgärder måste vidtas. Lagar och regler måste anpassas för att möta framtida behov.

Med den kommande krisen uppstår möjligheter att omforma samhället och skapa en ny modell anpassad för framtiden.
  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!