El "Always on"

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

Lokalt ”always-on” el-nät för kritisk teknik så anläggningen kan fungera oberoende av primära elnätet.
Konceptet innefattar en plan att införas i 1000-talet anläggningar beräknat till en investeringsnivå om 40 miljarder och kan då förse jordbruket med kritiska resurser och direkt skapa många arbetstillfällen på landsbygden. Detta kan kombineras med återuppbyggnad av lokala mejerier, slakterier och kvarnar samt viss förädlingsindustri. Av detta följer också behov av att utveckla sattraktivt boende på landbygden.

Always-on elförsörjning baserat på likström
Tekniken finns till delar redan idag men kan skala upp i kapacitet/effekt. Med likström kan lokal lastbalansering förenklas. Merparten av modern teknik med strömbesparande elektronik kan använda 350 VDC redan idag. Enfasmotorer med frekvensstyrning kan också använda likström. Förluster blir äger och likström ger högre elkvalitet utan s k övertoner som växelspänning ger. Vi vill utveckla och etablera en nättjänst i steg 350/690 och upp till MW i effektnivåer. Detta ger en ny typ av eläntsstjänst always-on med centraliserad i öar och i överordnat när genrering. Detta är en lösning för reservkraft och för utvecklignsländers elektrifiering med låg investeringskostnad.
Tekniken finns till viss del redan idag men kan skalas upp i kapacitet/effekt. Med likström kan lokal lastbalansering förenklas. Merparten av modern teknik med strömbesparande elektronik kan använda 350 VDC redan idag. Enfasmotorer med frekvensstyrning kan också använda likström. Förlusterna blir lägre och likström ger högre elkvalitet utan s k övertoner som växelspänning ger. Vi vill utveckla och etablera en nättjänst i steg 350/690 och upp till MW i effektnivåer. Detta ger en ny typ av elnätsstjänst ”always-on” centraliserad i öar och i överordnat när generering. Detta är en hållbar lösning både för reservkraft och för utvecklingsländers elektrifiering med låg investeringskostnad.

Vi har i stort utvecklingsaktörer klara men söker intressenter och finansiering.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!