Socioekonomiska lösningar

Om våra förslag

Vi måste kunna säkerställa individens och familjens ekonomi även i framtiden, där bidrag och vissa samhällsgemensamma insatser inte kan bekostas genom skatter.
De grundläggande behoven som mat, boende och tillgång till vatten, energi och transporter måste kunna betalas genom arbetsinsatser.

För att uppnå detta kan vi införa en lokal ekonomi där ersättningarna utgörs av betalningsmedel inom den lokala ekonomiska zonen. Zonen kan ha en s.k. Clearing-house som hanterar utbytet med omvärlden och det befintliga ekonomiska systemet, där den lokala valutan kan växlas mot den nationella valutan (SEK, Euro etc.).

Vid export av varor och tjänster utanför zonen kan normala skatter tas ut. Vid flytt från en zon till en annan kan medlen antingen överföras direkt mellan zoner eller växlas in.

Vad som krävs är följande:
  • En bank som utfärdar valutan, föredragligen utan ränta, där banken ägs gemensamt av alla personer med konto i banken.
  • Godkännande från Riksdagen och Riksbanken.
  • Prisöverenskommelser och ersättningssystem för individuella insatser samt fastställande av växelkurs gentemot "existerande" omgivande systemets valuta.
  • Individrelaterade ersättningar och löner för arbetsinsatser samt gemensamma tjänster som skola, omsorg, försvar och infrastruktur.

Dessutom behöver vi finansiering och ekonomi för produktion och framtidens industrier baserat på ovanstående, samt finansiering för införande av hållbart boende och samhällsinfrastruktur som kretsloppssystem, energi, kommunikation och telekom. Vi behöver också utveckla och producera förnybara, småskaliga och robusta system, särskilt viktigt för utvecklingsländer, såsom lokalt sammankopplade elnät och effektivare transporter, med lång livslängd och hållbarhet över tid.
Det är också nödvändigt med nya företagsekonomiska regelverk som premierar lång livslängd och resurssnålhet i produkter, samt nya redovisningsmetoder för det vi idag kallar nationalekonomi. Denna redovisning bör i själva verket göras både globalt och lokalt, eftersom nationsgränserna inte har något att göra med resursutnyttjande.

Utöver detta behöver vi nya ägarformer och en beskattning på betydligt lägre nivå. Detta måste också lösas eftersom vi samtidigt behöver minska de offentliga kostnaderna för administration och gradvis fasa ut dem. Vi behöver ett annat politiskt system där politikernas handlingsfrihet minskas till förmån för beslut som grundas på kunskapsbaserade underlag.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!