Ekonomiska modeller

Om våra förslag

De äldre ekonomiska teorierna och deras tillämpningar, såsom Adam Smiths idé att utnyttja jordens resurser för att skapa personlig rikedom, som han beskrev i "Nationernas välstånd/The Wealth of Nations" 1776, har tillsammans med senare teorier som Taylor och Keynes, där kapitalismen och dess optimering utgör grundpelaren, resulterat i sociala påfrestningar och utarmning av jordens resurser samt påverkan på miljö och klimat som "andra förväntas hantera och bekosta". Detta kombinerat med en offentlig verksamhet och ett samhällskontrakt som bygger på beskattning av ökad produktion och konsumtion har lett till den ohållbara situationen att vi kommer att ha uttömt kritiska råvaror inom 2-3 generationer. Vi har bara en enda planet.

Vi fortsätter fortfarande att tillverka produkter som är avsedda för "använd och kasta" och som inte går att reparera, vilket leder till ännu större resursutnyttjande. Företag som bedriver sådan verksamhet redovisar vinster som gör dem attraktiva för investeringar. Dessutom är välmående företag viktiga eftersom de skapar arbetstillfällen och säkerställer våra pensioner - så länge produktionen och konsumtionen kan öka. Det innebär att vi allt snabbare sågar av den gren vi sitter på.

Det finansiella systemet lever idag sitt eget liv där valuta/penningutgivning, räntekostnader, penningpolitik och spekulativa verksamheter som nästan kan betraktas som ett spel med "fiktiva värden", vilket bygger på överutnyttjande av jordens resurser och utnyttjande av människor i utvecklingsländer, förstärker de fundamentala problemen i detta system.

Ett nytt system?
Ett nytt ekonomiskt system måste lösa flera utmaningar samtidigt och samexistera med det nuvarande systemet. Målet är att garantera människors mat och tak över huvudet samtidigt som vi löser frågor kring gemensamma samhällsfunktioner. Dessutom behöver vi investera i ett hållbart samhälle och utveckla ny lagstiftning och regelverk för framtiden.

För att sammanfatta behöver följande områden adresseras:
  • Nya socioekonomiska lösningar för att ersätta individuell arbetsinsats, inklusive ersättningar och lön för arbete och boende.
  • Lösningar för gemensamma tjänster som skola, omsorg, försvar och infrastruktur.
  • Finansiering och ekonomi för produktion och framtidens hållbara industrier baserat på ovanstående lösningar.
  • Finansiering av framtidens hållbara boende och samhällsinfrastruktur, inklusive kretsloppssystem och energiförsörjning.
  • Utveckling och produktion av förnybara småskaliga robusta system, elnät och effektiva transporter med lång livslängd och hållbarhet över tid, särskilt i utvecklingsländer.
  • Nya företagsekonomiska regelverk som belönar lång livslängd och resurssnålhet i produkter.
  • Nya metoder för redovisning av nationalekonomi som tar hänsyn till globala och lokala resursutnyttjande istället för att bara fokusera på nationsgränser.
  • Nya ägarformer och en beskattningsmodell som anpassas till minskad konsumtion och produktion, samtidigt som offentlig verksamhet minskas och ett annat politiskt system utvecklas med hänsyn till begränsningarna på vår enda planet.

Slutligen behöver vi utveckla kvalitativ lagstiftning för att skydda både människor och naturens resurser. Detta komplexa system kan byggas som modeller i scenariospel och mätas genom hållbarhetsindex och effekter på individ- och samhällsnivå, vilket kan återspeglas i både lokal och global balansräkning.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!