Syfte

Mer Om oss

Syftet med Hållbarhetsinitiativet är att lyfta fram hållbarhetsperspektivet och det holistiska - bortom den partipolitiska retoriken och de snabba utspelen. Utgångspunkten är Sverige i ett globalt perspektiv. Vi vill fokusera, komma med förslag, knyta kontakter, inspirera, ifrågasätta, engagera, sprida kunskap och inte minst ta initiativ där vi anser att det behövs.

Våra förslag och idéer är baserade på sann hållbarhet - det vill säga utgår från kretslopp i balans och inga överuttag från naturens råvaror.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!