Begränsningar

De förutsättningar som råder utgörs av planeten Jordens begränsade tillgångar på råvaror, vatten, gaser, samt de förmågor som ges förnybara processer givet vissa förutsättningar, som till exempel solens strålning och tillgången till vatten. Vidare finns begränsningar som ges av naturlagarna som vi inte kan bortse ifrån. Slutligen finns begränsning i det fysiska utrymmet och fördelning mellan mark och vatten.
Vid planetens tillkomst bildades alla de olika ämnen som vi listar i det periodiska systemet med sina olika egenskaper. De kom att hamna i olika områden på jorden och kan utvinnas, anrikas och bearbetas med olika metoder. Merparten av dessa metoder kräver energitillskott, undantaget katalytiska processer.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!