Andra kretslopp

Mer om begränsningar

Jordens inre
Jorden har en oerhört varm och flytande inre kärna som kallas magma. Magma kommer i kontakt med jordens yttre delar vid vulkanutbrott och då kallas det lava. Magma består av smält bergartsmassa som bildas genom högt tryck och hög temperatur, tillsammans med gaser och kristaller.
Detta är en del av det inre kretsloppet på jorden. Inne i jorden finns olika processer som skapar blandningar av material som sedan blir magma. Vid vulkanutbrott skjuts magma upp från jordens inre och når ytan tillsammans med gaser.
Stacks Image 53

Illustration: Åke Johansson

Andra viktiga kretslopp på planeten är:
1. Koldioxidkretsloppet: Koldioxid är en gas som är avgörande för växternas fotosyntes och för regleringen av jordens klimat. Växter tar upp koldioxid från atmosfären och genom fotosyntes omvandlar de den till syre och kolhydrater. Därefter frigörs koldioxiden igen genom andning och nedbrytning av organiskt material. Dessutom finns det naturliga processer som lagrar koldioxid, som exempelvis i havens plankton och i markens organiska material.
2. Syrekretsloppet: Syre är avgörande för många livsformer, inklusive människor och djur. Genom växternas fotosyntes frigörs syre som en biprodukt och sprids sedan genom atmosfären. Djur och människor andas in syret och genomför respiration, vilket frigör koldioxid som sedan kan tas upp av växterna. Detta skapar ett kretslopp av syre och koldioxid.
3. Växtnäringskretsloppet: För att växter ska växa och trivas behöver de näringsämnen som finns i jorden, som exempelvis kväve, fosfor och kalium. Dessa näringsämnen tas upp av växterna och används för deras tillväxt. När växterna sedan dör eller bryts ner, återgår näringsämnena till jorden och kan återanvändas av nya växter. Djur som äter växter bidrar också till spridningen av växtnäringsämnen genom sina avföringar.
Dessa är bara några exempel på viktiga kretslopp på planeten. Det finns även andra, som exempelvis kvävekretsloppet, fosforkretsloppet och vattenångkretsloppet. Alla dessa kretslopp är avgörande för upprätthållandet av liv och ekosystem på jorden.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!