Historisk utveckling av klimat och jordens yta

Mer om begränsningar

Klimatförändringar har varit en naturlig del av jordens historia och har skett långt innan människan fanns. Det har funnits perioder med varmare klimat, som under dinosauriernas tid, och perioder med kallare klimat, som under istiderna. Dessa förändringar har ofta skett över långa tidsperioder och har påverkats av naturliga faktorer som solaktivitet, vulkanutbrott och förändringar i jordens omloppsbana.

Det finns cirka 50 större utbrott varje år, och jordens vulkaner släpper ut mellan 140 och 230 miljoner ton koldioxid i atmosfären årligen. Mellan åren 1350 och 1850 upplevde vi något som kallas "den lilla istiden", då olika delar av jorden var extra kalla under olika perioder.

Det som är unikt med dagens situation är hastigheten och omfattningen av klimatförändringarna. Sedan början av industrialiseringen har människans utsläpp av växthusgaser, främst genom förbränning av fossila bränslen, ökat markant. Detta har skapat en ojämvikt i jordens naturliga klimatsystem och har lett till snabbare och mer påtagliga förändringar än tidigare.

I historien har klimatet varierat naturligt, men människans påverkan har accelererat dessa förändringar. Växthusgaser, som koldioxid och metan, fungerar som en filt i atmosfären och fångar in värme från solen, vilket leder till uppvärmning av jorden. Den ökade koncentrationen av växthusgaser från mänsklig aktivitet har förstärkt denna naturliga effekt och resulterat i en global uppvärmning.

De konsekvenser vi ser idag inkluderar smältande glaciärer och polarisar, havsnivåhöjning, extremt väder, förändrad nederbördsmönster och påverkan på ekosystem och arter. Dessa förändringar har påverkat människors liv, ekonomi och miljö på olika sätt runt om i världen.

För att förstå dagens klimatförändringar är det viktigt att ha perspektivet från både historiska klimatvariationer och den pågående mänskliga påverkan. Genom att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa oss till de förändringar som redan sker kan vi bidra till att mildra effekterna av klimatförändringarna och bygga en mer hållbar framtid för både människor och planeten.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!