Vatten och vattnets kretslopp

Mer om begränsningar

Vatten är otroligt viktigt för oss och för allt liv på jorden. Det finns en begränsad mängd vatten på vår planet som har funnits sedan länge tillbaka. Det betyder att vi har en ändlig tillgång på vatten, vilket gör det till en värdefull resurs. Det vatten vi dricker är faktiskt samma vatten som fanns när dinosaurierna levde!

Av allt vatten på jorden utgör endast en liten del, cirka 7-8%, sötvatten. Och bara en ännu mindre del, cirka 3-4%, är av tillräckligt hög kvalitet för att vara drickbart.
Stacks Image 58

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!