Människan och samhällsutvecklingen

Mer om Människan och samhällsutvecklingen
Mer om Förutsättningarna

För den enskilde är de grundläggande frågorna tillgång till mat, kläder och bostad, och som de sociala varelser vi i grunden är, också ingå i en gemenskap och kunna vara med och bidra till gemenskapen. Detta gäller i såväl Sverige som globalt. Därutöver har vi behov av att lära och skyddsnät för vård och omsorg om vi blir sjuka eller på annat sätt behöver hjälp. 

Hur vi tar hand om dessa behov har utvecklats från tiden då vi var jägare till dagens samhälle, där vi är beroende av butikernas utbud, där många inte klarar sig själva och ett samhälle som ska stå för skyddsnäten i ett allt kärvare socialt klimat. 

Hur ser det ut inför framtiden och vad måste vi själva ta tag i om samhället inte klarar av sin roll?


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!