Kris i närtid

Mer om Människan och samhällsutvecklingen

Under vintern 2021-2022 drabbades vi av allvarliga ekonomiska problem till följd av markanta ökningar av elkostnader och bränslepriser. På grund av populistiska och illa genomtänkta politiska beslut angående vår egen energiförsörjning har vi hamnat i en sårbar situation där vi är beroende av Putins maktspel med olje- och särskilt naturgastillförsel till norra Europa. Denna maktkamp har även lett till livsmedelsbrist, höjda transportkostnader och betydande kostnadsökningar för oss alla genom inflationen.

När vi betraktar framtiden är det högst sannolikt att vi kommer att möta fler liknande kriser. Hyreshöjningar, stigande el- och vattenavgifter och i princip alla områden kommer att påverkas. Antalet konkurser och arbetslösa ökar. Att skapa tillfälliga sysselsättningsmöjligheter genom att exploatera våra sista resurser, som gruvdrift, eller bygga datacenter är inte långsiktiga lösningar.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!