Människans påverkan

Mer om Människans påverkan

Mer om Förutsättningarna

Fram tills för ca 10 000 år sedan lämnade människan, Homo Sapiens, inte större avtryck i naturen än de andra däggdjur som fanns i omgivningen. Människan jagade, samlade bär, nötter, frukter, sov, lekte, vandrade, bråkade, var kreativa, älskade och förökade sig. Som vilken annan ”apa” som helst. Människan var även kreativ, något vi bl a ser i form av grottmålningar, skulpturer och bensniderier. Vissa har vetenskapen daterat så gamla som 100 000 år gamla.. Språk i någon form tros ha utvecklats för mer än 60 000 år sedan och kanske kan det ses som det absolut första steget på den långa resa som tagit oss dit vi är idag. Nästa viktigare steg, för cirka 10 000 år sedan, innebar att vi började odla växter och ”tvingades” bli mera bofasta och börja lära och dra nytta av klimat, väder, planering, samarbete, utveckling kring det.

Då, för 10 000 år sedan uppskattas antalet människor på Jorden ha varit mellan 1 och 10 miljoner. Idag är vi snart 8 miljarder …

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!