Befolkningsutvecklingen

Befolknings-utvecklingen

Mer om Människans påverkan

När de positiva effekterna av den industriella revolutionen började sprida sig över hela världen, framför allt i västvärlden, fick det också konsekvenser för planetens befolkning. Bättre boendestandard, sjukvård, läkemedel, ökad kunskap och sociala insatser bidrog till en betydande ökning av befolkningstillväxten. Efter första världskriget, när vi knappt var 2 miljarder människor på jorden, inträffade en första markant ökning av befolkningen. Den nästa och ännu kraftigare ökningen ägde rum efter andra världskriget. Idag, ungefär 100 år sedan ökningstakten började, är vi snart 8 miljarder människor på planeten. Prognoser tyder på att vi år 2100 kommer att närma oss 11 miljarder.
Alla dessa människor behöver tillgång till vatten, livsmedel, bostäder och trygga utvecklingsmöjligheter varje dag. Det är en betydande utmaning för att säkerställa en hållbar och rättvis fördelning av resurserna och för att skapa sammanhang där människor kan leva och växa.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!