Syntes – Människans påverkan

Mer om Människans påverkan

Människan har utan tvekan haft en påverkan på planeten, naturen och ekosystemen på olika sätt. I vissa fall är människans "skuld" tydlig, som skövling av skogar, utrotning av arter, förorening av vattendrag och överkonsumtion av resurser. I andra fall är människans påverkan inte lika tydlig, även om det kan vara möjligt att människans handlingar förstärker eller påskyndar processer som ändå skulle ha inträffat. Jordens klimat är till exempel starkt påverkat av naturliga faktorer som solaktivitet, vulkanisk aktivitet, havsströmmar och förändringar i Jordens omloppsbana. En del av det som tillskrivs människans påverkan är faktiskt uppskattningar eftersom det är svårt att mäta exakt. Dessutom vet vi att det har funnits istider och varmare perioder långt före människans möjlighet att påverka klimatet på något betydande sätt. För att sätta det i perspektiv kan det vara värt att nämna att Sveriges utsläpp av "mänskligt orsakade" växthusgaser utgör endast 0,1 procent av de totala utsläppen.

Oavsett vad som orsakar klimatpåverkan står mänskligheten inför en utmaning när det gäller att ersätta kol, olja och gas eftersom dessa fossila bränslen utgör cirka 80 procent av den globala energiförbrukningen. Mot denna bakgrund behöver vi framför allt fokusera på hur vi använder våra resurser, vår kreativitet, kunskap och engagemang. Vi kan faktiskt bidra till en mer hållbar livsstil, och vi måste göra det oavsett klimatförändringarna. Det handlar om hur vi bor, bygger, producerar mat, och organiserar oss. Hållbarhetsfrågor omfattar så mycket mer, och det finns faktiskt mycket vi kan påverka redan idag för att uppnå positiva effekter.

Hållbarhetsinitiativet har tagit fram konkreta förslag för att påbörja förändringen där vi faktiskt kan göra skillnad!

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!