Skattemedel och utveckling

Mer om Att förändra samhället

Mer om Förutsättningarna

Det är rimligt att en nation som Sverige och ett samarbete som EU investerar resurser i utveckling och förändring. Vi hör ofta politiker som hoppas att "framsteg" ska lösa de problem vi står inför. Denna förhoppning har särskilt varit vanlig inom klimatdebatten, hållbarhetsfrågor och ämnen som anses vara mer "framtid". Politikerna vill naturligtvis upprätthålla bilden av att de agerar handlingskraftigt, att myndigheterna och andra aktörer som de styr gör rätt saker.

Sverige har en lång tradition av att stödja forskning och utveckling på olika sätt, och sedan vårt medlemskap i EU 1995 går en betydande del av stödet genom olika program inom EU.
Här fokuserar vi främst på det som sker i Sverige och som styrs eller påverkas av svenska beslutsfattare (näringsliv, politiker och tjänstemän).


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!