Fossil olja och naturgas

Oljan utvinns genom att man borrar sig ner till fyndigheten. Oljan ligger i fickor där det också finns naturgas. Normalt facklas/bränns gasen, alternativt försöker man utvinna den. I det fall man inte lyckas fånga gasen går den direkt ut till atmosfären. Gasen är till stor del metan och koldioxid från nedbrytningsprocessen i jordens inre. Efter uttaget uppstår ett hålrum som man ännu intet hittat lösning på hur man skall hantera, då det finns

Oljan raffineras till olika fraktioner som är lättflyktiga som tex fotogen, till allt tyngre produkter som bensin, olja och slutligen asfaltProcessen är mycket energislukande och man använder delar av oljans egen energi för att driva den.


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!