Syntetiska bränslen

Redan under andra världskriget började Tyskland utveckla syntetiska bränslen i avsaknad av oljetillgångar. I dagsläget har dessa åter kommit i ropet. Amerikanska försvaret har tagit fram syntetiska bränslen för till och med flyget.

Det pågår nu flera utvecklingsprojekt som bygger på infångande av koldioxid från luften, och tillsammans med biogasens metangas tillverkas bränsle i relativt småskaliga anläggningar. Problemet är som sagt att kunna producera biogasen som är huvudråvaran.

Andra tekniker bygger på katalys av råbiogas där såväl koldioxiden som metanet används. Denna teknik är småskalig och effektivare då ingen extern energi åtgår för processen.


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!