Analyser

Våra analyser

Våra huvudrubriker

Ingen kan undgå att mänskligheten står inför stora utmaningar, även här i Västvärlden och i Sverige. Det är tydligt att problemen med vatten, livsmedel och energi inte bara drabbar de "långt borta". För oss på Hållbarhetsinitiativet är dessa problem inga överraskningar. Klimatförändringar, pandemier och konflikter, som exempelvis Putins krig mot Ukraina, har alla på sitt sätt bidragit till att de utmaningar vi har varnat för nu blir alltmer tydliga. Bristen på viktiga råvaror resulterar i prisökningar, inflation, konflikter och en brist på olika färdiga produkter.
För att hjälpa oss förstå var vi befinner oss och för att belysa konsekvenserna och hindren, publicerar vi analyser som placerar våra förslag i en större sammanhang. Genom våra analyser strävar vi efter att ge en översiktlig bild av den nuvarande situationen och presentera våra förslag som en del av en helhet.


Här finner du en lägesanalys. konsekvensanalys och hindersanalys.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!