Konsekvensanalys

Våra analyser

När vi blickar framåt i ett något längre perspektiv, cirka 100-150 år, inser vi att klimatet inte är den enda akuta utmaningen. Större delen av jordens råvaror kommer att vara förbrukade. Genom att nödvändigtvis minska vår konsumtion och produktion kommer skatteintäkterna att minska, vilket i sin tur kräver förändringar i den offentliga sektorns roll. Det innebär att både kostnadskostymen och samhällskontraktet måste omdefinieras. Samtidigt måste vi bygga ett nytt samhälle där människor tvingas att engagera sig och hitta nya sätt att organisera och äga det gemensamma.

De stora industrier och produkter som är resursintensiva, såsom byggindustrin, fordon och konsumentelektronik, måste också inse att de inte kan fortsätta att förbruka de återstående jordresurserna under en enda generation. Återvunna material utgör inte heller en hållbar lösning i detta perspektiv. Mot denna bakgrund presenterar vi våra mål, strategier och planer.

Baserat på denna grund lägger vi fram våra förslag.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!