Kretslopp

Våra fundamentala livsförutsättningar; vatten, näringsämnen och energi.

Tillgången till vatten är en förutsättning för allt levande - växter, djur och människor. Av allt vatten som finns på jorden är det bara mellan 2,5 – 3 procent sötvatten som kan drickas. Vattnet som vi har tillgång till är inte en oändlig resurs. Det vatten vi dricker och förorenar idag är samma vatten som regnade på dinosaurernas tid. Det uppstår inte nytt vatten, utan det är i ett kretslopp. Ett kretslopp som är grundläggande för vår överlevnad och där vi behöver ha det längsta tänkbara tidsperspektivet.

Stacks Image 33
På samma sätt som allt liv behöver vatten så behövs även näring. Människor och djur behöver mat och det som växer i våra skogar och marker, liksom i djungler och savanner, behöver växtnäring. I enkla termer olika mängder av fosfor, kväve och kalium samt mineraler. Dessa näringsämnen är också ändliga.

Så utan dessa två komponenter, vatten och växtnäring i rätt balans tillsammans med solen, kan växter inte växa som de ska, vilket i sin tur påverkar resten av det kretslopp vi kallar för näringskedjan och drabbar förr eller senare oss människor. Balansen störs dels genom brist eller för mycket (övergödning/torka), och dels genom nytillskott av främmande ämnen som kemikalier, läkemedel mikroplaster, vilka tillkommit de senaste 200 åren genom människans olika aktiviteter. Störningar som leder förr eller senare till infertil jord och döda vatten.

Att bevara jordens fertilitet kräver förutom vatten och växtnäring även rätt bakterieflora vilket innebär uppbyggnad av organiskt material - så kallad humusuppbyggnad. Detta sker automatiskt i en natur i balans men påverkas av hur vi gör i jordbruket i form av plöjning och användande av gödsel. För mycket och fel, och det växer sämre direkt och över tid spills det ut i vattendrag sjöar och hav. För lite och det växer inte.

Nästan all energi bygger i grund och botten på solens ljus och värme och låter oss producera solel och via växterna ger oss möjlighet att fälla skogen och producera biogas. Allt detta har också sina begränsningar i form av hur mycket som kan produceras på marken antingen i form av livsmedelsproduktion eller avkastning från skogen.

Allt vi människor använder och det avfall som vi lämnar efter oss, kommer av antingen av det som växer eller genom användande av andra jordresurser såsom kol, olja till plaster papper metaller mm. Gemensamt för allt är att det är producerat av ändliga resurser.

Ovanstående gäller för alla på den här planeten, oavsett om frågan väcks i Afrika, nära öknen, eller i Sydamerikas djungler, eller på Asiens berg eller i Örnsköldsvik eller Tokyo. Människors aktiviteter kombinerat med bristen på dessa insikter har lett till döda vatten, förorenad luft och marker där inget växer. Den stora förändringen vi behöver göra för att överleva på sikt är att förstå och acceptera dessa förutsättningar och de olika samband som finns, vare sig vi vill eller inte.
Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.