Partner & Sponsor

Partnerskap & Sponsorer

Om våra förslag

Hållbarhetsinitiativet behöver ekonomiskt stöd för sin verksamhet som kan sägas vara tudelad:

A) Långsiktigt driva på kunskapsbildning och upplysa om hållbarhet, dess förutsättningar och driva våra förslag vidare, detta innefattar seminarier, bok, webmaterial,dialoger och runda bord.
B) Utveckla lösningar fram till "Proof-of-Concept" , se nedan.

Vår ambition är att starta en stiftelse som kan utgöra den långsiktiga grunden för verksamheten, också i ett internationellt perspektiv där vi har partners i tex Afrika såsom Ecomarkafrika och ESAFF.
Vi har också finansieringsmöjligheter i USA men behöver visst grundläggande stöd för att nå dit.
Här söker vi också andra nätverk och aktörer som har samma grundsyn som oss om hållbarhet för att kunna driva på förändringsarbetet.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!