Förslag per område

Välj område:

Om våra förslag

Stacks Image 200
Vårt fokus är Sverige, men många av våra lösningar fungerar även i andra delar av världen. Vi behöver alla mat för dagen, vatten, tak över huvudet och trygga och utvecklande sammanhang att leva i. Det som skiljer oss åt är från vilken startpunkt vi befinner oss vid och såklart den fysiska närmiljön. Vi, de s k i-länderna med gamla infrastrukturer som i mångt och mycket växt fram under 100-talet år på bekostnad av råvaruutnyttjande från resten av världen. Genom detta har vi kunnat utveckla ett samhälle baserat på beskattning av produktion och konsumtion som vi idag ser börjar rämna.

U-länder har hittills lägre nivå av inhemsk produktion, utan har istället blivit råvaruförsörjare till andra länder. Samhället, som för oss innebär skola, vård, omsorger, och skyddsnät finns inte i allt väsentligt lika utbyggt. Detsamma gäller basala infrastrukturer för vatten, vägar, järnvägar, el och telekom.

De lösningar vi pekar på är även lämpade för u-länders behov, där småskaliga robusta systemlösningar utgör grunden. Genom införande av ny typ av finansiella instrument för småskalig infrastrukturuppbyggnad och etablering av lokal Licenstillverkning kan sådan system införas.
På så sätt kan länder ta steget till egen förädling bättre livsmedelförsörjning och ett mera hållbart samhälle.
Stacks Image 12
Perspektivet är Sverige.

I Plan för ett hållbart robust samhälle i ett globalt perspektiv finns en samlad och mer kortfattad beskrivning.

Det betyder inte att lösningarna bara fungerar i Sverige, tvärtom. Vi lever på samma planet. Vi har bara olika utgångspunkter - oavsett var på planeten vi bor. Vi börjar med det kritiska, det vill säga; vatten, livsmedel, energi, boende, transporter för att därefter ta uppp kunskapsbildning, hälsa och vård. Och på sikt ta upp lagstiftning, regelverk och en ny ekonomisk modell baserad på ett resurssnålt samhälle.


  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!