Scenariospel - Future Solutions Lab, FSL för hantering av komplexa utmaningar

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

Detta system baseras på tidigare utvecklade metoder och kod från Försvarshögskolan som idag  vidareutvecklats. Konceptet FSL innefattar descenarier - med mål, strategier och lösningar beskrivet här - - som har resurssnålhet, och tillvaratagande av kritiska resurser för lång tid som mål . De förutsättningar som finns såväl globalt som för Sverige/lokalt ingår också, baserat på strategin; robust, småskaligt och närproducerat till närkonsumerat för att optimera bl a transporter och tillförlitlighet i leveransförmåga. Huvudmålet på kort sikt är garantera och utveckla produktionen av livsmedelsförsörjning och de därtill kopplade behoven av utsäden, växtnäring, bränsle, el och telekom. Genom detta behövs nya lösningar för boende och transporter och service på landsbygden. Utmaningarna ligger i hantering av skog och mark för olika ändamål som konstruktionsvirke, energi och livsmedelsproduktion över tid. Tekniska system mm kommer att behöva anpassas till längre livslängd, underhållbarhet och resurssnålhet.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!