Befolkningstillväxt och migration

Förutsättningar i Sverige - olika områden

Från att ha haft en befolkning på ca 3,5 miljoner 1850m har vi idag blivit ca 10 miljoner människor i Sverige. Livslängden har också ökat under samma tid från 37 år till dagens mer än 80 år. På 1850-talet var merparten boende på landsbygden där arbetstillfällen fanns i skog- och jordbruket. Städernas tillväxt och industrins behov av arbetskraft i städerna medförde en avflyttning från landsbygden till städerna.

Människor från andra länder i Sverige under modern tid har dels kommit som arbetskraft och dels som flyktingar. Arbetskraftsinvandringen började framförallt från Italien under 1950-60 talen, sedan från Finland under 1960-70-talen och fd Jugoslavien och Grekland under 1970-talet.
Flyktingar från Chile började hitta till Sverige under 1980-talet, därefter Iran, fd Jugoslavien, Irak, Somalia, Afghanistan, Eritrea och Syrien. Så klart att denna förändring i det svenska samhället har fått effekter.

Detta kommer utvecklas i en senare text.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!