Den enskildes perspektiv – våra förslag

Sammanfattning – Den enskilde
• Se texten nedan

Förslag – Andra områden

För att skapa bättre förutsättningar för en bättre hälsa bör detta i första hand ligga med som kunskaper redan från skolan.
Vi talar då om livsstilsfrågor som motion, mat, män och dess påverkan på oss människor.
Vidare bör kunskapen om livsmedel vatten och jordbruk mm praktiskt kunna omsättas.
Folkbildningen bör också initieras om dessa ting.

För att minska kostnaderna och förbättra sjuvården bör de storskaliga sjuhusen på sikt ersättas med småskaliga enheter med enklare teknik, mobila enheter och digitala står.

Detta område kommer att kompletteras.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!