Sociala medier

Mer Om oss

Liksom "alla andra" finns även Hållbarhetsinitiativet på sociala medier. Just nu avgränsar vi den tillvaron till dessa webbsidor och Facebook.

Ambitionen är att etablera en "hub, informations- och mötesplats, identifiera aktörer i omgivningen, bygga nätverk, informera, skapa dialog, profilering, positionering och marknadsföring.
Våra resurser är begränsade och det krävs resurser att långsiktigt driva den så nödvändiga och publika dialogen.

Vi vill även genomföra våra förslag och för detta söker vi partners. Om inte annat bara för att öka den allmänna kunskapen om hållbarhet. Här finns dessutom smarta sätt att använda digitaliserings ständigt nya möjligheter som vi ännu bara nosat på.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!