Kretsloppssystem för vatten, näringsämnen och energi

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

Konceptet innefattar skalbara och modulära lösningar för enskilda fastigheter, kluster av fastigheter till flerfamiljshus. Genom källseparation av gråvattnet från svartvattnet kan båda fraktionerna var för sig behandlas lokalt. Gråvattnet kan renas i reningsbäddar av gummiklipp och med utsuddning av regnvatten användas i en andra vattenkvalitet. Detta ger upp till 90% besparing av färskvatten. Svartvattnet behandlas tillsammans med det organiska hushållsavfallet i små lokala rötkammare. Rötresten som innehåller mycket fosfor, kol och kvm kan vidarefördas i anläggningen som beskrivs nedan. Gasen som bildas används för förvärmning av varmvattnet och tillsammans med värmeåtervinning i gråvattnet via värmeväxlare kan stor del tillvaratas. Utöver detta kan s k hybrid-solceller användas som ger värme och el. Dessa kan kombineras med bergvärme och under gynnsamma förhållanden räcker denna energi året runt för uppvärmning och varmvatten.  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!