Gårdsbaserad anläggning på nytt sätt

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

Konceptet har tre huvudsakliga ekonomier:
  • Växtnäringsproduktion från råvaror som vall- och vattenväxter, gödsel, frukt och grönt s k svinn från lantbruk och livsmedelsaktörer, samt rötresterna från kretsloppssystemet ovan som efterbehandlas för renhet från läkemedelsrester och diklofenak.
  • Biogas till syntetisk diesel om kan snävas av jordbruket, försvaret och kritisk reservkraft i första hand.
  • Växthus där el och uppvärmning kommer från syntetisk dieselanläggningen och kan fungera året om för frukt och grönt

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!