HittaLättare

Websajten är uppdelatd i huvudsakligen sex delar:

 1. Navigering och sökning. I alla fyra hörn finns navigeringsfunktioner.
  • Längst upp till höger finns länk ( eller ) till Läs Mer som är externa länkar relaterade till eller fördjupningar i ämnet på den sida du befinner dig på.
  • Längst upp till vänster finns Menyn till hela materialet. Notera underrubriker via till höger om rubriken.
  • Till höger om varje rubrik finns länkar till fler texter inom samma område.
  • I slutet på varje sida, efter texten, överst i den grå rutan finns länkar till Meny och Läs mer.
  • Sökfunktion finns längst upp mellan Menyn och ”Läs mer”
   • fritextsök i hela vårt material.
  • Längst ner på varje sida finns en grå ruta, och innehåller:
   • länkar till Hållbarhetsinitiativet på Facebook,
   • Googleöversättning av den aktuella sidan
   • innehållsförteckning (sitemap) med alla rubriker och underrubriker samt klickbar MindMap som ger en annan typ av överblick.

 • Om du läser via mobil eller har en liten skärm, så markeras Menyn med tre vågräta linjer.

Hitta Menyknapparna
Stacks Image 87
HItta sökfunktionen
Stacks Image 102
Hitta Läs Mer - fördjupningar och relaterat
Stacks Image 134
Hitta Målgruppsanpassat

Offentliga beslutsfattare

Förutsättningar, analyser och verktyg för bättre överblick och beslutsunderlag.

Press och opinion

Förutsättningar, analyser och bakgrund för en bättre utgångspunkt.

Investerare och partners

Konkreta och hållbara engagemang i samhällsutvecklingen.

Engagerad medborgare

Bredda och fördjupa din hållbarhetskunskap.

Vill du engagera dig?

Delta för att utveckla samhället till att bli mera hållbart
Sådant som kommit tillräckligt långt…

 1. Beskrivning av Hållbarhetsinitiativet, varför vi finns och vilka vi är, och finner du under ”Om oss
 2. Förutsättningar, analyser och information/fakta om olika aspekter på tillvaron som t ex livsmedel, boende, transporter, energi … Här beskrivs till stor del VARFÖR vi har förslag.
 3. Våra förslag, där vi har mer eller mindre konkreta åtgärder som skulle kunna genomföras omgående. En del av dessa kommer fördjupas och vidareutvecklas under hand, samt nya förslag tillkommer.
 4. Aktuellt och blogg (hösten -23) som handlar mer om dagsaktuella kommentarer och planerade aktiviteter.
 5. Längst ner på varje websida i en grå ruta finns länkar till
  • Sitemap/innehållsförteckning
  • Till särskilt material, vår Facebooksida, feedbacksida, LäsManual, mmDu kan prova navigera via vår
Mindmap., där du får en överblick, kan avgränsa, söka och klicka dig direkt till de olika texterna.
Notera:
- På mindmapsidans nedre del finns olika inställningar, sökfunktion, etc
 • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!