Avfall till återvinning

Mer om Människans påverkan

All återanvändning av material är en komplicerad process. Material som metaller och plast förlorar vissa egenskaper vid återanvändning. Dessutom är konstruktioner som bygg- och konstruktionskomponenter, som fönster, dörrar och bilar, ofta komplexa och utformade för sin specifika funktion snarare än för enkel demontering och återanvändning av olika material. Hanteringen av återanvändning kräver transporter, bearbetning och förädling, och så länge det är billigare att använda "jungfruliga" material kommer återanvändning inte att ske av ekonomiska skäl.
Stacks Image 59

Vid återvinning uppstår ofta förändringar i materialens egenskaper, vilket innebär att återvunnet material inte kan blandas in hur som helst.

Till exempel består papper och tyg av fibrer. Om dessa fibrer blir för korta förlorar materialet sin styrka, och för papper brukar man vanligtvis räkna med ungefär 5 återvinningscykler innan materialet måste brännas. Trä är ett material som kan återanvändas eller användas som bränsle, men det beror på dess skick och egenskaper. Vissa plaster kan återanvändas om de är av rätt typ, men deras yttre beständighet mot rost och interna strukturer kan förändras, vilket begränsar möjligheten till återanvändning. Metaller kan också vara svåra att använda på grund av små oxid- och färgfragment som kan finnas i materialet, vilket kan göra det olämpligt för vissa tillämpningar.

Oavsett vad som orsakar klimatpåverkan befinner vi oss i en situation där det inte är enkelt att ersätta olja och andra fossila bränslen med andra tekniska system baserade på sol- och vindkraft, och ännu mindre med batterier. Det beror delvis på att tillgången på råvaror är begränsad, och tillverkningen av dessa system kan i sig förvärra miljöproblemen.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!