Lagstiftning och regelverk

Förutsättningar i Sverige - olika områden

En stor del av vår lagstiftning är hundratalet år gammal och har kompletterats med detaljstyrning via olika myndigheterna regelverk. Lagarna speglar, när de stiftas, det samhälle och den samhällssyn och de maktförhållanden som fanns vid tillfället. Gammal lagstiftning blir många gånger ett problem i samhällsutvecklingen där olika grupper kan engagera sig på oliks sätt för att stoppa förändringar. Idag försvårar t ex gammal lagstiftning utvecklingen av den cirkulära handeln då vissa varor kan klassas som avfall och får då inte säljas vidare, även om de skulle kunnat repareras och återanvändas.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!