Förutsättningar i Sverige

Förutsättningar i Sverige - olika områden
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Mer om Förutsättningarna

Sverige, beläget i norra Europa, har unika förutsättningar. Trots sin lilla befolkning har landet efter andra världskriget utvecklats till en välfärdsnation, med en betydande offentlig sektor, exportindustri och en tradition av politisk ingenjörskonst. Ambitionen har varit att politik och politiker ska erbjuda lösningar på samhällets olika problem. I storlek sträcker sig Sverige över cirka 150 mil längd och 40 mil bredd. Det är det femte största landet i Europa till ytan, men rankas som 21:a sett till befolkning. Den nordliga placeringen medför ett klimat där temperaturen pendlar kring noll grader under stora delar av året. Detta innebär särsklida utmaningar för infrastruktur som vägar, betong- och cementkonstruktioner samt järnvägssystem, då de utsätts för upprepad frysning och tining. Geografin spelar en viktig roll för att förstå Sveriges förutsättningar och utmaningar. Trots att landet har ungefär lika många invånare som London, så är Sveriges yta nästan 290 gånger större. Både landets yta och geografin skapar helt andra förutsättningar och utmaningar för infrastruktur, transporter och andra faktorer som betraktas som självklarheter i ett välfärdssamhälle.

Välj ämnesområde via länken ovan. Förutsättningar Sverige, områdesvis

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!