Transportlösningar

Partnerskap & Sponsorer
Om våra förslag

För stort fokus ligger på elektrifiering och bränslen. I ett längre perspektiv har vi inte råd att köra så många mil p g a råvarubrist och begränsningar i förnybarhet eftersom vi måste använda skogen och marken till livsmedel mm.

Vi menar att vi måste utveckla nya logistik och transportlösningar som tar såväl personer som frakt speciellt utanför stort till nya logistikpunkter i steg och likaså ut till hemmen.

Här söker vi fordonsutvecklare och intressenter som regioner som partners för ny typ av kollektivtrafik och transportlösningar.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!