Bistånd – våra förslag

Sammanfattning
• Grundläggande behov som livsmedel, vatten och bränsle behöver tillgodoses i biståndsländer.
• Småskalig och robust teknik, hållbara odlingsmetoder och anpassade frösorter är viktiga för att möta behoven.
• Samtidiga åtgärder krävs inom finansiering, affärsmodeller, installation och kunskapsuppbyggnad.
• Raura-initiativet använder näringsrik groddfärs och integrerad undervisning för att förbättra livsvillkoren för människor i misär.
• Anläggningar för växtnäring, biogas och lokal elektrifiering behövs för hållbar livsmedelsproduktion och tillgång till resurser.
• Lokala partners och investeringsfonder behövs för att planera, installera och underhålla tekniken.
• Mikroinvesteringsfonder och förändringar inom energisektorn kan bidra till finansieringen.
• Målet är att säkerställa grundläggande behov, främja hållbar utveckling och stödja lokal samhällsutveckling.

Förslag – Andra områden

Alla människor har grundläggande behov som behöver tillgodoses, såsom tillgång till livsmedel, vatten, växtnäring och bränsle för att skapa ett hållbart jordbruk. Dessutom behövs elektricitet, kommunikation, vård, skola och omsorg, precis som i industrialiserade länder. Biståndsländer har dock olika utgångspunkter och ofta dåliga förutsättningar.

Vi anser att detta kan uppnås genom att använda småskalig och robust teknik, hållbara odlingsmetoder och anpassade frösorter för det aktuella klimatet och förhållandena. Genom att tillhandahålla bränsle för fordon och elektricitet kan även förädlingsverksamheter etableras.
Det är önskvärt att teknik och system för detta kan levereras lokalt, från installation och sammanställning till underhåll, med potential att på sikt tillverkas på plats.
Alla dessa åtgärder behöver genomföras samtidigt. Det innebär att vi behöver hitta lämpliga lösningar, lösa finansiering för kunder, utveckla nya affärsmodeller, investera i lokala service- och installationsföretag samt stödja kunskapsuppbyggnad inom politik och samhällen som berörs.

Vad vi vill åstadkomma är att säkerställa de grundläggande behoven av livsmedel, vatten och utveckla hållbara lösningar i relation till globala klimatförändringar och lokala förutsättningar. Det handlar om att producera växtnäring, biogas för biometan och syntetisk diesel, samt generera elektricitet genom småskaliga system.
För att uppnå detta behöver vi skalbara finansiella instrument för mikroinfrastruktur och investeringsfonder på ett nytt sätt, samt investeringsmedel för företag som installerar och underhåller tekniken lokalt. Vi behöver också lokala genomförarorganisationer och kunskapsuppbyggnad inom politik och samhällen.


Strategi:

Steg 1: Raura-initiativet
Raura-initiativet har startats av Björn Martén och NGO:n GEIST i Sverige. De har inlett ett samarbete med Green Cross och Lionsklubbar i Kenya och Somalia. Planen för året inkluderar även etablering av verksamheter i Burkina Faso, Nigeria och Rwanda, samt en global aktion för att rädda de kvarvarande regnskogarna. Genom Raura-initiativet ges fattiga bönder möjlighet att få nya inkomster från återvunnen eroderad mark utanför regnskogen samtidigt som de får kunskap om regnskogens värde.

Initiativet har väckt stort intresse och workshops har hållits för att lära ut användning och tillverkning av en näringsrik groddfärs. Denna färs kan torkas med hjälp av en enkel soltork och användas som "levande bröd" som håller i minst ett år, vilket kan hjälpa till att förebygga svältkatastrofer. Groddfärsen görs av linser, bovete, mungbönor, solrosfrön, pumpafrön, kryddor och rödlök. Den kan ätas direkt eller torkas till bröd, nuggets, biffar, pizza eller ett proteinpulver som kan användas i soppor, smoothies eller under vildmarksexpeditioner. Genom att byta ut grönsakerna mot frukt och nötter kan man även göra kakor och proteinbars.

Verksamheten har initialt fokuserat på skolor, kvinnogrupper och personal på fängelser. Raura-initiativet inkluderar också utveckling av en ny läroplan med fokus på integrerad undervisning som främjar hållbar utveckling och resiliens mot global uppvärmning. Det innefattar även introduktion av jordiseringstoaletter för att använda mänsklig avföring som värdefull gödsel för att bevara bördig jord och ersätta "pit-latrin eran". Dessutom ingår brunnsborrning med en enkel handborr för att säkra tillgången till vatten samt mental rehabilitering utan psykofarmaka genom att främja respekt för naturen och empatisk lyssning.

Raura-initiativet har potential att bli en inkubator för nyföretagande som ger hopp och framtidstro för människor som lever i svår misär och ger dem möjlighet att stanna kvar i sina hemområden istället för att fly till främmande länder.

En handbok om Raura-initiativet har utvecklats och distribuerats till 3500 skolor i Kenya, och intresset växer snabbt. Det kommer även att göras försök att samarbeta med FN:s World Food Program för att förebygga dagens svältkatastrofer genom utbildning i användningen av groddfärsen och genom att distribuera råvarorna för groddfärsen tillsammans med enkla soltorkar och groddningspåsar.
Raura-initiativet kan skala upp sin verksamhet globalt i de länder där de redan har startat. Initiativet kan även hantera problematik i Sverige, dock med en annan utgångspunkt.
Steg 2: Anläggningar för växtnäring, biogas till syntetiska bränslen och lokal elektrifiering
Dessa anläggningar är desamma som föreslås i det Öppna brevet om att rädda och utveckla jordbruket samt förbättra livsmedelsproduktionen i Sverige.
Steg 3: Lokala partners och etablering i steg för tillverkning

För att kunna planera, installera och underhålla den nödvändiga tekniken behövs kompetens och företag som kan hantera dessa uppgifter. Vissa delar av systemet och tekniken lämpar sig väl för lokal tillverkning. Det kommer att krävas investeringsmedel för att stödja dessa insatser.

För att lösa finansieringen av både kundernas och leverantörernas möjligheter krävs nya finansiella lösningar, såsom mikroinvesteringsfonder i varje land.
Vi vill etablera små, transparenta och aktiva investeringsfonder som helt fokuserar på att utveckla byelektrifiering, växtnäring, biogas till bränsle och elanläggningar.

Dessa fonder planeras att etableras genom avsiktsförklaringar (MoU) med regeringen i respektive land, börjandes med förklaringar om avsikt (LoI). I vissa fall kan det även krävas förändringar av beskattning, tullar och regelverk inom energisektorn.

Genom att följa dessa steg och strategier kan vi säkerställa de grundläggande behoven av mat och vatten, samt utveckla hållbara lösningar som är anpassade till globala klimatförändringar och lokala förutsättningar. Detta kommer att främja hållbar livsmedelsproduktion, förbättra tillgången till viktiga resurser och ge människor möjlighet att leva och verka i sina egna samhällen istället för att behöva fly till andra länder.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!