Välkommen till Hållbarhetsintiativet

– Samhället behöver bli mera hållbart och robust – men hur?
Dagliga utspel och förslag som sällan är genomtänkta.
Politiker och beslutsfattare är kortsiktiga och styrs oftast av rubrikerna och opinionen. Bristen på tillräcklig kunskap är utbredd.

Vilka är de relevanta frågeställningarna och grundförutsättningarna i den samhällsförändring som behöver ske? Var finns de viktiga sambanden och hur påverkar de? Vilken kunskap behövs för att se och förstå orsakerna, bortom symptom, politiska utspel, möten och konsultrapporter?Hållbarhetsinitiativet har tagit tag i hela bredden av utmaningen med att skapa ett hållbart samhälle i ett 100-150 årsperspektiv. Vi beskriver förutsättningarna, formulerar synteser och närmast heltäckande förslag, med fokus på det mest kritiska. Förslag som även innehåller scenariospel och modulering för att öka kvaliteten på de beslutsunderlag som måste fram.

Det är komplicerat och kräver en helhetsansats. Vi har bara en planet och det hänger samman!

Se här vad vi menar måste göras och hur:

Läs vår
HittaLättare för att enklare kunna söka och navigera i vårt material. Länk till HittaLättare finner du även längst ner på varje webbsida.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!